מחולל תשבצים

מושגים ספרותיים

1
ז
2
מ
3
ט
ה
4
ר
5
6
7
ל
8
9
10
ש
מ
11
ד
ע
ס
12
ר
1 ז מ 2 3 ט ה 4 ר 5 6 7 ל 8 9 10 ש מ ד 11 ע ס 12 ר

רצוי לאפשר ג'אווה סקריפט, כדי לראות דף זה באיכות המיטבית

סוג פלט:

רוצים להכין תשבצים כאלה בעצמכם?

במשחקיס – מניפת כלי המשחק והמישחוק של הגיימורים, תקבלו הסבר מפורט וקישור למחולל התשבצים.